Snoppek Jerzy (Urodzony 4 kwietnia 1904 w Katowicach)

Jerzy Snoppek - waga ¶rednia, przegrał 1. walkę (2. eliminacja)
Czinskowskiej, uprawiał boks w miejscowych klubach: P.S.C. (1924) i Bokserskim KS (1925-1928). Był II wicemistrzem Polski (walczył z Arskim) w wadze pół¶redniej (1925) i drużynowym wicemistrzem kraju (1927) w zespole Bokserskiego KS Katowice. Reprezentował nasze barwy narodowe w międzypaństwowym meczu z Austri± (1928), kiedy to w wadze ¶redniej wygrał z Rauterem. Był także olimpijczykiem. W czasie II wojny ¶wiatowej jako obywatel III Rzeszy mieszkał nadal w Katowicach sprawuj±c m. in. funkcję prezesa ¦l±skiego OZB (Oberschlesiche Box Verband). Wcielony do Wehrmachtu jako Georg Snoppek walczył w kompanii "Pionier". Podczas walk na froncie został uznany za zaginionego w 1944.

*1928 Amsterdam: waga ¶rednia - w pierwszej walce turnieju przegrał z Anglikiem F. Mallinem i odpadł z turnieju (zw. P. Toscani, Włochy).

Opracowanie - Barbara Gomulec, Gimnazjum Sportowe

¬ródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_na_Letnich_Igrzyskach_Olimpijskich_1928
www.pkol.pl