</frame>
mgr Ślipek Jarosław

Przedmiot nauczania
✓ Informatyka, plastyka, zajęcia artystyczne, zajęcia komputerowe

Stopień awansu zawodowego
✓ nauczyciel dyplomowany

Tło muzyczne
Wykształcenie
✓ Wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - mgr wychowania plastycznego
✓ Studia Podyplomowe w zakresie Doradztwo zawodowe
✓ Studia Podyplomowe w zakresie Informatyka w szkole
✓ Egzaminator OKE
✓ Egzaminator ECDL

belferek@sportosporto.pl