</frame>
mgr Kowalek Krzysztof   ODŚWIEŻ PROFIL

Przedmiot nauczania:
✓ język polski
Stopień awansu zawodowego:
✓ nauczyciel dyplomowany
Wychowawstwo:
✓ klasa VI a - Szkoła Podstawowa Sportowa
Kontakt:
kowalekk@sportosporto.pl
Muzyczny portret
Muzyczny portret po kliknięciu ikony PLAY odtwarzacza

Wykształcenie:
✓ Wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - mgr filologii polskiej, kierunek medioznawstwo, komunikacja społeczna
✓ Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera
✓ Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
✓ Kurs kwalifikacyjny - Ekonomia w gimnazjum

Muzyczny portret:
Licencja Creative Commons UTWÓR   Esther Garcia - Pizzicato, Sylvia (Léo Delibes)