</frame>
mgr Kowalek Krzysztof   ODŚWIEŻ PROFIL

Przedmiot nauczania:
✓ język polski
Stopień awansu zawodowego:
✓ nauczyciel dyplomowany
Wychowawstwo:
✓ klasa VI a - Szkoła Podstawowa Sportowa
Kontakt:
kowalekk@sportosporto.pl
Muzyczna charakterystyka

Wykształcenie:
✓ Wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - mgr filologii polskiej, kierunek medioznastwo, komunikacja społeczna
✓ Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)
✓ Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
✓ Kurs kwalifikacyjny - Ekonomia w gimnazjum
Muzyczna charakterystyka:
  Esther Garcia - Pizzicato, Sylvia (Léo Delibes)