</frame>
mgr Kowalek Krzysztof

Przedmiot nauczania
✓ Język polski

Stopień awansu zawodowego
✓ nauczyciel dyplomowany

Wychowawstwo
✓ Klasa VI a - Szkoła Podstawowa Sportowa

Tło muzyczne

Wykształcenie
✓ Wyższe studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - mgr filologii polskiej, kierunek medioznastwo, komunikacja społeczna
✓ Studia podyplomowe w zakresie Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera (ASD)
✓ Studia podyplomowe w zakresie Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
✓ Kurs kwalifikacyjny - Ekonomia w gimnazjum

kowalekk@sportosporto.pl